Xi măng được đưa lên từ khoan tàu .
Địa chỉ cảng Ninh Chữ noi làm tàu xi măng.
Xe công ty Giang Đình chờ vận chuyển xi măng cung cấp cho đại lí.
Xe đại lí xuông cảng nhận xi măng trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *