Xi măng được đưa lên từ tàu.
Xe công ty Giag Đình nhận xi măng tại cảng.
Xi măng được xấp xếp gọn trên tàu.
Nơi xe đậu chờ nhận hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *