Xe Công Ty Giang Đình cung ứng xi măng bao cho công trình tại Bình Thuận.

Xe Công Ty Giang Đình vận chuyển xi măng rời cho công trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *