Tàu Đức Toàn 25 vận chuyển xi măng cho công ty Giang Đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *